Contributie

 
 
Tarieven 2019 per kwartaal
Senior * € 39,-
Student € 18,-
Junior ** € 18,-
Jeugd *** € 14,-
Slapend lid € 16,-
*     Senioren zijn leden ouder dan 18 jaar
**   Junioren zijn leden vanaf 13 jaar tot en met 17 jaar. In het jaar dat ze 18 jaar worden, worden zij Senior
***  Jeugd zijn leden van 4 tot en met 12 jaar. In het jaar dat zij 12 jaar worden, worden zij Junior

 
 
Studentenlidmaatschap
Het Studentenlidmaatschap is van toepassing voor fulltime studenten, die op kamers wonen en alleen de mogelijkheid hebben om in het weekend of de schoolvakanties te kunnen tennissen. Je dient in het bezit zijn van een collegekaart. Jaarlijks kun je hiervoor een verzoek indienen bij de ledenadministratie, met overlegging van het voornoemde document.
 
Slapend lid
Als je door omstandigheden een tijd niet kunt tennissen, dan kun je je laten omzetten tot slapend lid. Dat doe je hier in overleg met het bestuur. En wil je weer gewoon lid worden, dan meld je dat bij de ledenadministratie. De contributie van dat jaar wordt dan naar rato bij je in rekening gebracht. 
 
 
Automatische incasso
We streven ernaar om de contributie-inning zo veel mogelijk via automatisch incasso te laten plaatsvinden. Hiermee realiseren we een fikse tijdsbesparing voor de ledenadministrateur en penningmeester, doordat zij niet achter de contributie aan hoeven te gaan.
 
Opzeggen
Je kunt je lidmaatschap opzeggen voor 1 november van het lopende kalender.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 566 622 726

T.V. Grouw

Burstumerdyk 1a
9001 ZC Grou